Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Ny vejledning: Max 30 min. og uden fællessang

Mens en stor del af af Danmark er lukket ned, vil det stadig være muligt at benytte landets kirker. Fra og med fredag den 8. januar vil en række nye restriktioner dog træde i kraft. Det oplyser folkekirkens biskopper onsdag.

Af vejledningen fremgår det, at gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, bryllupper og begravelser) maksimalt bør vare 30 minutter og skal foregå uden fællessang. Kirkens kor eller kirkesanger må dog gerne synge, og menigheden må "nynne med lukket mund".

Det bliver også tilladt at holde kirkerne åbne uden for gudstjenestetiden. Her må der dog kun opholde sig fem personer i kirken ad gangen.

Som noget nyt bliver kirkens lokaler omfattet af forsamlingsloftet på fem personer - dog ikke i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor der gerne må samles flere. Som i resten af samfundet øges det generelle afstandskrav fra 1 meter til 2 meter.

Biskopperne anbefaler, at alle aktiviteter ud over gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses.

Læs hele vejledningen her: https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv-2020/korte-gudstjenester-og-ingen-sang

 

 

 

 

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter. De skal gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.
  • Arealkravet vil også blive skærpet. Vi afventer pt. den konkrete udmøntning fra Kirkeministeriet, der forventes at komme 7. januar.
  • Sundhedsmyndigheders afstandsanbefaling bliver ændret fra 1 til 2 meter.

Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden. Alternativet kan også være instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang, eller at menigheden nynner med lukket mund. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger efter de retningslinjer, der gælder her, fx til begravelser.

Det bør overvejes, om nadver skal gennemføres i gudstjenesten.

Muligheden for 500 siddende deltagere til et arrangement er fjernet, og dermed også muligheden for udendørs gudstjenester.

  • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver.
  • Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv.
  • Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på max. 5 personer.
  • Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav.
  • Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.

Dette gælder fra fredag den 8. januar, og indtil der sker ændringer. Særregler for den udendørs del af begravelser og bisættelser er uændret på max. 50 personer under hensyntagen til afstandskrav.

 

NY VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE - Fra og med fredag kan kirkerne benyttes til korte gudstjenester (max 30 minutter) uden fællessang. Som noget nyt bliver kirkens lokaler omfattet af forsamlingsloftet på fem personer - dog ikke i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Læs hele vejledningen i linket herunder.

Del dette: