Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

14 blev valgt til nyt menighedsråd

Alle kandidater fik lov til at præsentere sig selv inden valghandlingen.

Alle stemmeberettigede måtte stemme på op til syv kandidater, så det blev en travl aften for stemmetællerne.

14 kandidater og tre suppleanter modtog både stemmer og klapsalver, da Kristkirken tirsdag aften dannede rammen om valget til sognets nye menighedsråd. 14 var nøjagtig det antal, der skulle bruges for at stille fuldt hold, så spændingen gik ikke så meget på, hvem der blev valgt, men snarere på de enkelte kandidaters holdninger til forskellige spørgsmål.

Ca. 100 var mødt op til valgforsamlingen, som på grund af corona-restriktionerne blev afviklet i selve kirkerummet. Her fik de 14 kandidater lov til kort at præsentere sig selv, og efterfølgende kunne forsamlingen stille spørgsmål til kandidaterne. Blandt andet blev der spurgt ind til kandidaternes præferencer i forhold til det udskudte præstevalg, som bliver én af det nye menighedsråds første store opgaver. Flere ville gerne kende ansøgerfeltet, inden de udtalte sig om det spørgsmål, mens andres i forskellige vendinger ytrede ønske om en præst, der kan favne hele sognet og samtidig komplementere sognets to øvrige præster.

Præstevalget bliver dog langt fra den eneste opgave i den kommende menighedsrådsperiode. En anden vigtig opgave bliver forberedelsen af Kristkirkens 100-års-fødselsdag i 2025.

De valgte blev:

 • Carsten Mikkelsen
 • Dorthe Kobbersmed
 • Hans Christian Hansen
 • Heidi Engedal
 • Henning Mogensen (genvalg)
 • Henry Ebsen (genvalg)
 • Jens Christian Nielsen
 • Jonathan Thormann (genvalg)
 • Kasper Mogensen (genvalg)
 • Laila Damm (genvalg)
 • Linda Damm (genvalg)
 • Line Friis
 • Michael Giødesen
 • Peter Jacobsen

 • Suppleanter blev i nævnte rækkefølge: Daniel Brixen, Stefan Skjerning og Erling Gai.

 

Med mindre der indleveres en alternativ kandidatliste senest den 13. oktober, bliver det de 14 valgte, som udgør Kristkirkens Sogns menighedsråd de næste fire år. Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og skal forinden konstituere sig med formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge. Som valgets topscorer bliver det den nuværende menighedsrådsformand Laila Damms opgave at indkalde til det konstituerende møde.

Alternativ kandidatliste skal afleveres senest den 13. oktober med mindst 14 kandidater og 14 stillere.

Dette kan gøre til:

Britta B. Møller, Lykkegårdsvej 26
17/9 15-21.00
22/9 15-19.00
1/10 15-19.30
8/10 15-21.00

Eller

Laila Damm, Seestvej 59
18/9 16.30-21.00
28/9 17-21.00
5/10 17-21.00
12/10 17 -21.00

Listen kan naturligvis også afleveres på andre tidspunkter, men på ovenstående tidspunkter kan listen bliver underskrevet ved aflevering

 

 

Del dette: