Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

Alle, som ønsker at blive gift eller at fejre en borgerlig vielse, er meget velkomne i Kristkirken.

Henvendelse kan ske til kirkens kordegnekontor, tlf. 75522760, eller til en af sognets præster.

Et par kan blive viet i folkekirken, når mindst en af parterne er medlem af folkekirken. For at blive gift i en bestemt kirke skal man desuden være bosiddende i det pågældende sogn eller på anden måde have en tilknytning dertil.

Efter henvendelse til kordegnekontoret eller præsten vil man efterfølgende modtage et brev med praktiske oplysninger. Her fremgår det bl.a., at man før vielsen skal udfylde en ægteskabserklæring i den kommune, hvor den ene eller begge parter bor. Som regel udfyldes erklæringen digitalt på kommunens hjemmeside. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest som dokumentation for, at parret opfylder betingelserne for at blive gift, herunder at ingen af parterne i forvejen er gift. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på det tidspunkt, hvor vielsen skal finde sted.

Et par, som er blevet borgerligt viet, kan efterfølgende blive kirkeligt velsignet i folkekirken, hvis mindst den ene af parterne er folkekirkemedlem. Også dette kan aftales med kordegnekontoret eller én af præsterne.

I forbindelse med vielser, hvor den ene eller begge parter er fraskilt, eller hvor der er tale om to parter af samme køn, anviser provsten en præst til at forrette vielsen. Kordegnekontoret hjælper gerne med at formidle kontakten.

Den Danske Salmebog Online er et godt redskab, når man skal finde salmer i forbindelse med et bryllup.

Læs videre på Kirkeministeriets Borgerinformation, hvor der findes yderligere information og blanketter.