Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Efter 1. verdenskrig var Kolding by vokset så meget mod syd, at der blev behov for at dele Sct. Nicolai sogn i to. I en periode havde man afholdt gudstjenester i Missionshuset Bethel på Tøndervej, og mange ønskede et nyt sogn med Kolding å som skillelinje.


Efterhånden som ideen tog form, blev der dannet en komite med det formål at skabe forøget interesse for sagen og undersøge de økonomiske muligheder. Kolding by gav tilsagn om at skænke byggegrunden, der var beliggende i et kratområde, kendt som ”Bisseskoven”. Et stort fundraising-arbejde blev iværksat med husstandsindsamlinger, lodsedler, basarer, salg af emblemer og meget mere.

Arkitektkonkurrencen

Da midlerne efter store fælles anstrengelser var bragt til veje, henvendte man sig til Kunstakademiet med anmodning om at få udskrevet en arkitektkonkurrence. Der indkom 6 forslag, og vinder blev arkitekterne C. Svane og A. Jørgensen, Kolding.

Grundstenen nedlægges

Lørdag den 21. april 1923 blev den ny kirkes grundsten lagt under overværelse af kirkeminister Jacob Appel og biskop V. Amundsen. Bag grundstenen ved kirkens hoveddør blev indmuret en metalkasse, indeholdende historiske data og mønter fra datiden.

Kirkens udseende

Kirken blev opført som rødstensbygning, og først da murene nærmede sig taget, blev der taget beslutning om, at den skulle være hvid - efter sigende til skuffelse for murerne, der havde gjort sig megen umage for at præsentere en smuk rødstensbygning.
Da kirkeskibet var under tag, kunne man skimte bunden i pengekassen, og kirkekomiteen overvejede at vente med bygning af tårnet, men provst Roesen slog i bordet og sagde: ”Hvis ikke kirken får sit tårn nu, får den det aldrig!” Ved en ekstra indsats lykkedes det herefter at indsamle de sidste nødvendige midler til kirkens tårn.

Kirken får sit navn

Det var provst Roesen, der fandt navnet til kirken udfra dens stærke Kristus-præg: Kristi kors på tårnet, relieffet af Anne-Marie
Carl Nielsen af Lazarus’ opvækkelse (egtl. den unge mand i Nain) over hoveddøren, og Thorvaldsens Kristusskikkelse over altret. Sidstnævnte er en kopi, skænket af gårdejer Steffensen fra Brændkjærgård. Originalen har samme placering i Københavns Domkirke.

Kristkirken indvies

Allerede i foråret 1925 var selve kirken færdig, og indvielsen fandt sted den 22. marts under festlige omstændigheder. En procession af byens og omegnens præster med biskop V. Amundsen i spidsen vandrede fra Søndergade op til kirken, hvor tilstrømningen var så stor, at mange måtte gå igen.

I 1926 blev også præstebolig og kordegnebolig ved kirken færdig.

I 1929 kom buegangene mellem kirke og sidebygninger til. Dermed var bygningskomplekset endelig fuldført. Udgifterne havde beløbet sig til omkring 900.000 kr.

Den dag i dag står Kristkirken stadig som Koldings største kirke. Både hvad skib og tårn angår, er det tydeligt, at arkitekterne
har været stærkt inspireret af Københavns Domkirke (Vor Frue kirke), der var bygget ca. 100 år tidligere. Kristkirken kaldes da også for ”Jyllands Vor Frue”.

I årenes løb er kirken blevet suppleret med et stort orgel med 36 stemmer (1964). Større menighedslokaler og nye kontorer er også kommet til for at imødekomme et voksende behov: I 1987 stod tilbygningen ”Kirkebuen” færdigbygget, med kordegne-
og sognemedhjælperkontor, samt mødefaciliteter til ca. 100 pers.

I dag er der indrette præstekontor for Per Damgaard Pedersen i kirkebuen og kordegn, sognemedhjælper mv. har fået kontorfaciliteter i den ene af de gamle præsteboliger foran kirken.

Rundvisning i Kristkirken kan arrangeres efter aftale med præsterne.

Kristkirkens grundsten
I dag er Kristkirken stadig Koldings største kirke
Kristkirkens lyse og smukke kirkerum med Kristusfiguren i centrum
Klik på billedet for at besøge siden med nye fotos, street view- og 360°-billeder udenfor og indeni Kristkirken samt fra Kristkirkens tårn