Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

Sdr. Vang-området var indtil 1930 beliggende syd for Kolding bygrænse. Området var delt i to: Den østlige del, det egentlige Sdr. Vang, lå i Vonsild sogn, og den vestlige del hørte til Seest sogn.


Nogle år før Første Verdenskrig opstod der blandt beboerne på Sdr. Vang et ønske om, at de kunne få deres egen kirke. En lille menighed blev dannet, og der afholdtes gudstjenester i dagligstuen i Math. Liins villa “Havebo” på Sdr. Landevej (nu Haderslevvej).

Gudstjenesterne blev varetaget af sognepræst Johs. Bartholdy, Seest. Men ønsket om at få en kirke med egen præst blev efterhånden mere udtalt.

Dansk kirkefond træder til

I 1909 stiftedes Dansk Kirkefond, og dens daværende formand var sognepræst A. Schack, Vonsild. Det var derfor naturligt at tage forbindelse med fonden. Og den 11. oktober 1911 var man så vidt, at den kommende kirkes byggegrund, beliggende på den nuværende Immanuelsvej, kunne indføres i fondens protokol.

I april 1912 nedsattes et udvalg, hvis opgave det var at indsamle midler til opførelse af en kirke. Der blev foranstaltet indsamlinger i lokalområdet.
I 1914 ansatte Dansk Kirkefond en præst som medhjælper hos sognepræsten i Vonsild og med distriktet Sdr. Vang som arbejdsområde.
Det var pastor H. Rohleder. Han blev således Sdr. Vangs første præst, og der afholdtes nu gudstjenester på Sdr. Vang skole.

Medgang og modgang

I 1928 var der 35.000 kr til rådighed for byggeri af en kirke - ikke mindst takket være en gave på 20.000 kr, men gaven var behæftet med den klausul, at hvis ikke der var bygget en kirke inden 10 år, skulle gaven overgå til et legat, og renterne skulle gives til de fattige i Vonsild. En komite tog fat på byggeopgaven.

Komiteen løb ind i modvind. Ikke alle syntes, at det var en god idé med en ny kirke på Sdr. Vang, og hertil kom, at der nu gik politik i sagen, idet borgmesteren, som var modstander af kirkebyggeriet, endte forhandlingerne i byrådet med at sige: “Hvis I på Sdr. Vang ved valget vil stemme for en indlemmelse i Kolding by, vil jeg gå med til, at I får jeres kirke”. Og således gik det: Sdr. Vang stemte for indlemmelsen, og borgmesteren holdt sit løfte. Den 27. november 1930 gav Kirkeministeriet tilladelse til kirkebyggeriet efter forinden at have oprettet et embede som kaldskappelan i Kristkirkens sogn, som den nye kirke kom til at tilhøre.

Immanuelskirken indvies

Kirken fik navnet Immanuelskirken - Immanuel betyder “Gud med os”.

Arkitekt Ernst Pedersen stod bag kirkens udformning. Den 21. maj 1931 blev grundstenen til byggeriet nedlagt. Ved denne lejlighed blev bl.a. oplæst et aktstykke indholdende historiske oplysninger, skrevet på et et smukt, garvet, håndskrevet kalveskind, som blev indmuret sammen med grundstenen.

Den 11. oktober 1931 fandt den højtidelige indvielse sted. Iført Brorsons gamle bispekåbe foretog biskop V. Amundsen indvielsen, hvorpå pastor Jeppesen prædikede over dagens tekst. Om eftermiddagen var der festmiddag på Hotel Kolding for en større indbudt kreds. Sdr. Vang havde efter et langt, sejt træk fået sin kirke.

Præget af enkelhed og nærhed

Immanuelskirken er blevet til for små midler og er præget af enkelhed.
Kirkeklokken er overtaget fra Christianshavn, guldkorset er lavet af den lokale snedkermester, og døbefonten er hentet i haven på Egeskovgård på Fyn, hvor den en overgang havde været brugt til blomsterkumme. Også det flotte kirkeskib er genbrug.
Skibet er faktisk et stykke eksklusivt legetøj, der kan trækkes op og sejle rigtigt, som en grosserer gav sin søn i fødselsdagsgave.

Men Immanuelskirken huser også flere eksklusive kunstværker. Først og fremmest alterkalken og –disken fra 1656, som har overlevet svenskekrigene, der brød ud året efter. Kalk og disk er givet som gave fra nabosognet Vonsild. Også den smukke glasmosaik i vinduet må nævnes. Den er et arbejde af Arne Haugen Sørensen og var i sin tid den berømte billedkunstners første kirke-opgave. Bronzekrucifikset på alteret er skabt af Nis Schmidt, Viuf, som her i byen også har tegnet ruderne i Sct. Michaels Kirke.

I kirkerummet er der plads til omkring 150 mennesker. Fra våbenhuset fører en trappe ned til kirkens krypt. Immanuelskirken udmærker sig stadig ved det miljø, som findes i den lille kirke.

Rundvisning i Immanuelskirken kan arrangeres efter aftale med sognets præster.

Immanuelskirken - Immanuel betyder “Gud med os”
Den smukke glasmosaik udgør kirkens altertavle
Det imponerende kirkeskib var oprindelig et stykke legetøj. Propellen kan trækkes op med en nøgle