Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Frivillig i Kristkirken

Kristkirkens arbejde præges i høj grad af frivillige medarbejdere. 
Kirken har gennem hele sin 100-årige historie været præget af mange engagerede frivillige.

Den lange tradition og målbevidste satsning på at inddrage frivillige i arbejdet, giver rigtig store muligheder for at være en kirke med bredde og et stort engagement.

De mange frivillige er med til at give liv i kirken.

Der sker noget i alle ugens dage. Der er aktiviteter for alle aldersgrupper, og kirken har en bredde og rummelighed, der kan favne alle.

Fundament for Kristkirken

Det kristne menneskesyn er fundamentet under det frivillige arbejde i Kristkirken og alle vores aktiviteter. Derfor ser vi den enkelte frivillige, som skabt unikt af Gud med hver sine evner, kompetencer og interesser. Dette syn medfører at enhver frivillig, uanset indsats og konkret opgave, er værdifuld som menneske.

Kristkirken er kirke for alle og det er en del af fundamentet i det, at kalde frivillige til arbejdet. Her har den enkelte stor indflydelse på egne opgaver og kirkens aktiviteter. I Kristkirken ønsker vi at skabe fællesskab, glæde og tro for alle i sognet - samtidig med at arbejdet er meningsfuldt og berigende for den frivillige.

Det er et stærkt vidnesbyrd for mennesker, at frivillige vil bruge tid og kræfter på at være kirke for dem. Ved at give frivillige mulighed for at være aktivt med i en tjeneste, får de også mulighed for at præge arbejdet. De frivilliges ideer og tanker giver inspiration og konstant fornyelse. Kirken får gennem de frivillige nogle gode ambassadører, der åbner døre og skaber relationer til sognet.

Vi arbejder hele tiden for at skabe de bedste rammer for frivilliges arbejde. Det skal være skønt og herligt at være frivillig i Kristkirken. Vi forsøger at have de bedst mulige fysiske rammer og hjælpemidler. Som frivillig får man også støtte og udfordring fra ledere, og man får mulighed for at dygtiggøre sig som frivillig, gennem deltagelse i temamøder, kurser, ledertræning og f.eks. frivilligfest.
En frivillig tjeneste giver gode muligheder for at være med i et godt fællesskab.

 

Brug for dig!
Kristkirken har frivillige medarbejdere inden for rigtig mange områder. Som frivillig har man mulighed for at engagere sig i det eller de områder, man har særlig interesse for. Det er også muligt at være med til at få placeret tjeneste i tid og sted hvor det passer dig bedst.